Smještaj i prehrana Čabar - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Smještaj i prehrana Čabar

ČABAR
Prenoćište Lipovac Gerovo

Eugena Kvaternika 27, Gerovo
tel +385 (51) 823 185
gsm +385 (98) 675 254
lipovac_irma@yahoo.com
lipovacd@yahoo.com

PRENOĆIŠTE LIPOVAC GEROVO
"Jurković" ugostiteljske usluge u domaćinstvu sa smještajem

Srednja draga, Tršće
tel +385 (51) 824 201
gsm +385 (98) 426 915
www.apartmani-jurkovic.info
mirjana@apartmani-jurkovic.info

USLUGE U DOMAĆINSTVU SA SMJEŠTAJEM
Prenočište Tajči, Kozji Vrh, Prezid

Šumarska 1, Kozji Vrh, Prezid
tel +385 (51) 822 244
gsm +385 (91) 8872436

www.gorski-kotar.eu

jelena@tajci.hr

PRENOĆIŠTE TAJČI KOZJI VRH, PREZID
Lovački dom Lividraga

Lividraga, Gerovo
tel +385 (51) 823 174
gsm +385 (98) 448 195
www.hrsume.hr

LOVAČKI DOM LIVIDRAGA
Back to content