Smještaj grada Čabra - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Smještaj grada Čabra

ČABAR
Smještajni kapaciteti Čabar
Kuća za odmor "Vila Snjeguljica" Gorači

Žagar Damir
+385 (95) 3558209
+386 (41) 612944
zagardamir@gmail.com

KUĆA ZA ODMOR "VILA SNJEGULJICA"
Kuća za odmor "Pantar" Gorači

Gorači,  Čabar     
gsm +385 (99) 433 133
4
gsm +385 (98) 877 046
gsm +385 (98) 877 046

KUĆA ZA ODMOR "PANTAR"
Smještajni kapaciteti Gerovo
Kuća za odmor "Marijana" Hrib

Hrib, Gerovo  
gsm +385 (95) 868 5118

KUĆA ZA ODMOR "MARIJANA"
Sobe "Širola" Podrgič, Plešce

Vl. Ana Širola
gsm +385 (91) 926 0404
gsm +385 (91) 769 511
7

SOBE ŠIROLA, PODGRIČ, PLEŠCE
Smještajni kapaciteti Plešce
Apartman "Moravec" Plešce

Muhvić Antuna  23, Plešce
gsm +385 (91) 393 3444
gsm +385 (95) 900 645

APARTMAN MORAVEC, PLEŠCE
Kuća za odmor "Moravec" Plešce

Kamenski hrib 3, Plešce
gsm +385 (91) 393 3444
gsm +385 (95) 900 6456

KUĆA ZA ODMOR "MORAVEC"
Smještajni kapaciteti Prezid
Apartman "Turk" Prezid

Goranska 51/1, Prezid
tel +385 (51) 822 120
gsm +385 (98) 443 535
www.apartmani-turk.info
turk.olgica@gmail.com

APARTMAN TURK, PREZID
Kuća za odmor "Holiday house" Kozji Vrh

Šumarska 5, Kozji Vrh, Prezid
gsm +385 (92) 149 1120

KUĆA ZA ODMOR HOLIDAY HOUSE
Smještajni kapaciteti Tršće
Apartman "Loremi" Tršće

Vodovodna 1, Tršće
gsm +385 (98) 9705458
gsm +385 (99) 3202888

APARTMAN LOREMI TRŠĆE
Apartman "Rede" Tršće

Ivana Kovača 20, Tršće
gsm +385 (99) 692
4127

APARTMAN "REDE" TRŠĆE
Apartman "Resman" Tršće

Gupčeva 6, Tršće
tel +385 (51) 824 237
gsm +385 (98) 171 5072
antun.resman@gmail.com
APARTMAN "RESMAN" TRŠĆE
Apartman "David" Srednja draga

Srednja draga 16, Tršće
tel +385 (51) 821 067
gsm +385 (95) 5333319

APARTMAN "DAVID" SREDNJA DRAGA
Kuća za odmor "Lipovac" Tršće
Makov Hrib, Tršće
tel +385 (51) 821 182
gsm +385 (98) 164 6820
KUĆA ZA ODMOR LIPOVAC
Kuća za odmor "Erica" Tršće

Ponikve, Tršće    
gsm +385 (98) 267 198

KUĆA ZA ODMOR ERIKA
Kuća za odmor "Gorana" Tršće

Frbežari  27/1, Tršće

gsm +385 (98) 983 4822

KUĆA ZA ODMOR GORANA
Kuća za odmor "Gorski Lazi" Tršće

Lazi 15, Tršće
gsm +385 (95) 577 4455

KUĆA ZA ODMOR GORSKI LAZI
Lovački dom "Smrekova draga" Tršće

Smrekova draga, Tršće
tel +385 (51) 824 122
www.hrsume.hr

LOVAČKI DOM SMREKOVA DRAGA
Apartman Lautar Tršće
Kuća za odmor "Lautar" TrščeBranko Lautar
Ivana Kovača 27, Tršće
gsm +385 (98) 9173 815
tel +385 (51) 824 243
APARTMAN LAUTAR TRŠČE
Back to content