Sakralni objekti grada Čabra - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Sakralni objekti grada Čabra

ZNAMENITOSTI
Sakralni objekti Čabra

Grad Čabar raspolaže s vrijednim kulturnim spomenicima koji su razmješteni po cijelom naseljenom prostoru. Na području grada Čabra nalazi se puno sakralnih objekata, a neki od značajnih su župa sv. Antuna Padovanskog u Čabru, svetište Majke Božje Svetogorske na Svetoj gori i crkvica Majke Božje od sedam žalosti u Kozjem Vrhu.


SAKRALNI OBJEKTI
Fotogalerija Crkve grada Čabra
Crkvene župe grada Čabra
 • svetište Majke Božje Karmelske na Svetoj gori - Gerovo

 • župa Svetih Hermagora i Fortunata - Gerovo

 • župa Sv. Antuna Padovanskog - Čabar

 • župa Presvetog Trojstva - Plešce

 • župa Sv. Leonarda Opata - Hrib

 • župa Sv. Andrije - Tršće

 • župa Sv. Vida - Prezid

ŽUPE GRADA ČABRA
Manje crkvice grada Čabra
 • crkvica Majke Božje od sedam žalosti - Kozji Vrh

 • crkvica Pohođenja Marijinog - Ravnice

 • Majke Božje Snježne - Lividraga

 • Sv. Ivana Krstitelja - Sokoli

 • Sv. Petra i Pavla - Kranjci

 • Sv. Roka - Gerovo

 • Sv. Ana - Mali Lug

CRKVICE GRADA ČABRA
Manje kapelice grada Čabra
 • dvije novopodignute u Mandlima i Kamenskom Hribu

 • Sv. Ivana Nepomuka i Obitelji Križ u Čabru

 • ruševina kapelice Sv. Stjepana u Vodama

 • kapelica Sv. Ivana Krstitelja u Tropetima

 • dvije u Zamostu

 • u Plešcima

 • u Potoku

KAPELICE GRADA ČABRA
Back to content