Povijest Prezid - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Povijest Prezid

ČABAR > POVIJEST ČABRA
Povijest Prezida

Samo mjesto Prezid oduvijek je imalo granični položaj. Ovuda je prolazio poznati zid rimskog fortifikacijskog sustava, tzv. Liburnijski limes koji se prostirao unutar vojnoobrambenog sustava Claustra Alpium iuliarum, klasični RIMSKI ZID „LIMES“ čije tragove danas nalazimo izvan naselja. Zid se protezao od trsatske gradine preko Prezida prema brdu Nanos u Sloveniji. Naziv mjesta mora imati nekakvu vezu sa geografskim položajem, lokacijom mjesta biti u Prezidu znači nalaziti se pred nekakvim zidom. U jednom opisu vinodolske župe iz 1260. godine, kao posjed knezova Krčkih, spominje se i Brezidan kraj Babnog Polja, današnji Prezid. Prezid je jedno od prvih goranskih naselja nastalih u doba Frankopana, vezanih uz upravu većih naselja i gradova u Vinodolu. Nastanak i oblikovanje naselja datira od XV. do XVI. st. u frankopansko vrijeme, a osobito u XVII. st. u znaku gospodarskih ideja knezova Zrinskih, posebno Petra Zrinskog. Seoska cjelina Prezid je naselje otvorenog tipa, koje je do druge polovine XX st. zadržalo gotovo sve oznake cjelovito oblikovanog prostora u kontinuitetu uvjetno od XV. - XVII. st. sa seoskim i građanskim građevinama. U Prezidu su još uvijek sačuvane stare drvene kuće, kao autohtoni primjerci goranske arhitekture. One su danas pod zaštitom kao ruralno graditeljstvo hrvatske baštine.

POVIJEST
Back to content