Poučne staze grada Čabra - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Poučne staze grada Čabra

AKTIVNI ODMOR
Poučne staze grada Čabra

Područje grada Čabra ima mnoštvo obilježenih poučnih staza. U Čabru se nalazi poučna staza „Tropetarska stijena“ koja se temelji na prirodnim vrijednostima i raznolikosti florističkog sastava. U zdravstvene svrhe može se koristiti rekreativno energetska staza „Trbuhovica“ u Prezidu. U Tršću dominiraju dvije turističko-edukativne staze: „Stopama tršćanskih rudara“ i „Staza predatora“. Na području Gorskog kotara pa tako i u Čabru, uređene su „Staze plodova gorja“.

ČABAR POUČNE STAZE
Poučna, energetska, duhovna i rekreativna staza „Trbuhovica“ Prezid

U zdravstvene svrhe može se koristiti rekreativno energetska staza u Prezidu dugačka 7,5 km koja je obilježena uz pomoć nevladine udruge iz Hrvatske. Na samoj stazi nalazi se šest energetskih točaka koje dokazano pozitivno djeluju na zdravlje ljudi. Staza vodi od kapelice Sv. Jakova u Gredicama do crkve Majke Božje od sedam žalosti, preko izvorišta Trbuhovica prema crkvici Sv. Ivana i Pavla u kranjcima uz povratak na polazište u Gredicama.

TRBUHOVICA PREZID
Turističko edukativna staza "Stopama tršćanskih rudara" Tršće

U neposrednoj blizini Tršća postoji nekoliko rudnika i površinskih kopova koje staza „Stopama tršćanskih rudara“ povezuje. Ukupna dužina staze je 6,5 km. Staza je obilježena putokazima koji vode do 8 glavnih informativnih točaka na kojima pišu podaci o pojedinom rovu. Lukin rov prohodan je u dužini od 480 m.


1. Početna točka
centar Tršća
2. Postolje elektro-agregata
lokomobil
Na ovom mjestu instaliran je elektro agregat na parni pogon za vrtanje i osvjetljenje rudnika, mještani su ga zvali i lokomobil. U Tršću je upravo u rudniku zasvijetlila prva žarulja. Još uvijek su vidljivi temelji na kojima je lokomobil stajao.
3. Rudnici „August“ i „Paulus“ u Krajcu
Najpoznatije i dobro istraženo nalazište cinabarita (ili rumenice) pronađeno je u drugoj polovici 19.stoljeća i nalazi se u rudnicima u Krajcu.
4. Površinski kopovi željezne rude
Ruda je najčešće eksploatirana površinskim kopovima, ali i jamskim radovima. Ovdje su rudari kopali male udubine na površini, a zvali su ih još površinski ili dnevni kop.
5. Vidikovac i odmorište
Oko 15 km sjeverno od Risnjaka pruža se slikovito planinsko područje s vrhovima Sokolanske stijene ispod koje se smjestilo idilično selo Sokoli.
6. “Sokolica rov“ pod Ograjom
U gornjem rovu pronađen je cinabarit, no kako im je tu smetala voda, probili su pod njim novi rov-vodenjak, kojim je voda odticala. Ovom je prilikom radilo 20 rudara, a u rudnicima u Kranjcima kopalo se 80 metara u dubinu.
7. “Lukin rov“
Dvadesetak rudara iz okolnih mjesta iz Slovenije radilo je i po 12 sati u vrlo teškim uvjetima, bez ventilacije u rovovima, bez zaštitne odjeće i obuće. Lukin rov prohodan je gotovo cijelom duljinom (480m), a bio je povezan s Otilijinim rovom.
8. “Ivanov rov“
Rov se nalazio iznad Sokolice, a staza je vodila blizu Jelčkinog mlina. U rovu je bila velika prostorija iskopana u stijeni u kojoj su rudari odlagali alat te doručkovali i objedovali. Rov je dobio ime po Ivanu kojeg je u nesreći zatrpala zemlja i kamenje.

TRŠČANSKI RUDARI
Turističko - edukativna staza „Staza predatora“ Tršće

U Gorskom kotaru žive tri vrste predatora: sivi vuk, euroazijski ris i smeđi medvjed. Staza predatora je turističko-edukativna staza dužine 1,7 km sa maketama tih životinja najčešće u skladu sa njihovim stvarnim dimenzijama. Uz predatore, posjetitelji mogu upoznati i ostale vrste životinja ovog kraja i to lisicu, divlju svinju, tetrijeba, jelena i srnjaka. Pored svake makete nalazi se info tabla sa informacijama o životinji.  Tijekom cijele duljine staze postavljene su i table s eko - porukama.

STAZA PREDATORA TRŠĆE
Poučna staza "Tropetarska stijena" Čabar

Poučna staza zamišljena je kao planinska kružna staza edukacijsko-rekreativnog sadržaja, s dvije nezavisne razine, koja započinje na izvoru Čabranke i penje se na vrh Tropetarske stijene, a ukupno je duga oko 4.500 metara. Staza je nastala zbog prirodne vrijednosti i raznolikosti biljnog pokrova. Bogatstvo flore dopunjuje raznolikost terena, koji nudi čudesne panoramske poglede na okolna naselja, središte Čabra i susjedne planinske vrhove Risnjak i Snježnik. Boljim poznavateljima fitocenologije i pedologije bit će posebno interesantno pratiti biljne zajednice u odnosu na izmjenu pedološkog sastava tla, ekspoziciju, inklinaciju i sl. Šetnja je to kroz termofilne zajednice crnog graba i crnog jasena, uz korito Čabranke obraslo vrstama tipičnim za nizinske šume, kroz tipičnu šumu bukve.

TROPETARSKA STIJENA
Staze plodova gorja Čabar

Na području Gorskog kotara pa tako i u Čabru, uređene su Staze plodova gorja. Paleta turističkih događanja, od svibnja do listopada, koja nude turizam nove kvalitete - spoznaju života u skladu s prirodom, kombinacija je rekreativno - edukativnog turizma s naglaskom na domaću gastro ponudu, odnosno kušanje delicija od šumskih plodova.

PLODOVI GORJA
Back to content