NP Risnjak - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

NP Risnjak

AKTIVNI ODMOR > PRIRODA ČABRA
NP Risnjak

Na zračnoj udaljenosti manjoj od 15 km od mora, u zaleđu grada Rijeke i kvarnerskog priobalja rasprostire se Nacionalni park Risnjak koji obuhvaća dijelove administrativnog područja gradova Čabar, Delnice i Bakar te općina Lokve  i Čavle u ukupnoj površini od 6.400 ha (grad Čabar 2.758 ha ili 43%) te pored središnjeg dijela masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom. Područje Nacionalnog parka Risnjak podijeljeno je na dvije zone zona stroge i zona umjerene zaštite. Ukupno više od 4.600 ha potpuno je zaštićeno područje i izvan bilo kakve djelatnosti, prepušteno samo prirodnom djelovanju. U užoj zoni Parka susrećemo veliki broj prirodnih znamenitosti iznimne ljepote zbog kojih je to područje i uvršteno u najviši stupanj zaštićene prirode. NP Risnjak je vrlo dobar primjer visinskog rasčlanjenja u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu. U njemu je zastupljen gotovo cjelovit visinski vegetacijski profil planina Gorskog kotara. Velebni masiv Risnjaka, bjelinom svojih golih uzdignutih stijena sa najvišim vrhovima, dominantno je izdignut nad zelenilom goranskih šuma. Kao kruna kamenih uzvisina izdvaja se Veliki Risnjak (1528 m) kao jedan od najljepših hrvatskih vidikovca sa kojeg se otvaraju beskrajni vidici na Kvarnerski zaljev, Kamniške i Julijske Alpe Slovenski Snežnik, Klek, Bjelolasicu, Velebit… Odmor možete potražiti u uređenom planinarskom domu “Dr. Josip Schlosser Klekovski” (kapaciteta 55 ležaja), podno samog vrha Risnjaka smještenog na prekrasnoj Šloserovoj livadi, koji je otvoren od početka svibnja do kraja listopada. Najčešći prilazi masivu Risnjaka su: iz Crnog Luga od Uprave Parka, sa prijevoja Gornjeg Jelenja preko Vilja, iz Mrzle Vodice, iz pravca predjela livade Lazac te iz smjera Platka.


NACIONALNI PARK RISNJAK
Back to content