Cret / Ponikve - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Cret / Ponikve

AKTIVNI ODMOR > PRIRODA ČABRA
Cret na lokalitetu Ponikve

U Hrvatskoj cretovi ne zauzimaju značajnije površine, iako su prilično brojni. Uglavnom su rašireni na tri područja: u Hrvatskom zagorju, u okolici Karlovca s Banijom te u Gorskom kotaru, a dva creta bila su zabilježena i na Velebitu. Nalaze se na nadmorskim visinama između 160 i 180 m, unutar vegetacijskog pojasa hrasta kitnjaka i običnog graba, ili između 700 i 1200 m, u zoni bukve i jele. Na cretu na lokalitetu Ponikve pored Tršća zabilježena je vrsta Eriophorum gracile. Cret na lokalitetu Ponikve predložen je za proglašenje botaničkog rezervata.

CRET PONIKVE
Back to content